Vaučer će biti poslat na e-mail i odobren nakon Vaše uplate.


Prihvatam uslove da Vaučer nije moguće unovčiti.